Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΝΟΕΤΡΟΝ από την ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ

Στις 30 Δεκεμβρίου 2016 αποφασίσθηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δια απορρόφησης της «ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» από την «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ -ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 68-77α και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

Παρακάτω σας γνωστοποιούμε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 11.5.2017:

Download (PDF, 292KB)