Πρόσκληση μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13-12-2016

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από την από 15.11.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.” να συμμετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13/12/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λ. Θησέως με αριθμό 280, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Download (PDF, 112KB)