Οργανισμοί

Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) – Εταιρικό Portal

E.E.T.T Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), είναι η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας …

Ε.Μ.Π. (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) – Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Ε.Μ.Π. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το πιο παλιό και πιο φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στο τομέα της τεχνολογίας και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του το 1836.

Ι.ΜΕ.ΠΟ. (Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής) – Διαχείριση Μεταναστών

Ι.ΜΕ.ΠΟ. Η αποστολή του Ι.ΜΕ.ΠΟ. συνοψίζεται στην έρευνα του μεταναστευτικού φαινομένου και την εκπόνηση μελετών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας βιώσιμης και ρεαλιστικής μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τ.Ε.Σ. (Ταμείο Εθνικού Στόλου) – Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Τ.Ε.Σ.Το έτος 1866 συστήθηκε για πρώτη φορά η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ» με σκοπό την απόκτηση κεφαλαίων για τη Ναυπήγηση Πολεμικών Μονάδων. Πόροι της εταιρείας αυτής ήταν οι δωρεές διαφόρων πλουσίων Ελλήνων, τόσο της ημεδαπής όσο και των ομογενών του εξωτερικού, καθώς και οι πρόσοδοι του «ΛΑΧΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ» που πρωτοκαθιερώθηκε το 1871.

O.E.K. – Διεύθυνση Μελετών (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) – Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο – Ροή Εργασιών

O.E.K O Oργανισμός Εργατικής Κατοικίας είναι ο κύριος φορέας κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα. Αποτελεί το κύριο όργανο άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής και ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο κατασκευαστικό φορέα κατοικίας …

Γ.Γ.Ν.Γ. (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς) – Portal Εξυπηρέτησης Νέων – Ροή Εργασιών – e-Learning

Γ.Γ.Ν.Γ Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς συστάθηκε το 1982 ως επιτελικό κυβερνητικό όργανο με κύριο στόχο τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τη σύνδεσή της με την κοινωνία και τους φορείς της.

Εθνικό Τυπογραφείο (Φ.Ε.Κ.) Διαχείριση Δημοσιευτέας Ύλης – Πρωτόκολλο – Ροή Εργασιών

Εθνικό Τυπογραφείο (Φ.Ε.Κ) Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι τεχνική παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών και η γενική του αρμοδιότητα συνίσταται στην έκδοση και κυκλοφορία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και στην κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Ε.Υ.Δ.Ε ./ Α.Ο.Ε.Ε. – Διαχείριση Έργων

Ε.Υ.Δ.Ε / Α.Ο. Ε. ΕΗ ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων – Αθλητικών Ολυμπιακών Έργων και Εγκαταστάσεων)είχε υπό την επίβλεψή της την κατασκευή των Ολυμπιακών Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται.