Υπουργεία

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε. (Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου)

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Η Διεύθυνση ΚΑΦΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει σαν αρμοδιότητα την διερεύνηση θεμάτων Προστασίας ζώων κατά την μεταφορά, διακίνηση, ενσταυλισμό και σφαγή σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται από τα ΠΔ 344/97 και ΠΔ 327/96 και τις σχετικές εγκυκλίους.

Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΑΡΙΑΔΝΗ Ι, ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, e-Κ.Ε.Π.)

Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Το Υπουργείο Εσωτερικών, προήλθε από τη συγχώνευση του πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, (Π.Δ. 373/1995), και έχει ως αποστολή …

Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών – G.I.S.)

Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργωνΤο 1980 με το Νόμο 1032/80 ιδρύεται το “Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος” (ΥΧΟΠ) με τη μεταφορά και ενσωμάτωση των τότε Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας (πρώην “Υπουργείο Συντονισμού”), Υγείας και Πρόνοιας και Ανάπτυξης