Ιδιωτικός Τομέας

Πλέγμα ΑΕ – Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Ροή Εργασιών

Η ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων με πολύχρονη παρουσία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η δυναμική της σύσταση, σε συνδυασμό με τα, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης πεπειραμένα Στελέχη και Συνεργάτες της αποτελεί για την ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. το βασικό συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Α.Κ.Ε.Π. ΑΕ (Αθηναϊκό Κέντρο Επικοινωνιών και Πληροφορικής) – Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Ροή Εργασιών

Το ΑΚΕΠ ιδρύθηκε το 1986 με σκοπό την δραστηριοποίηση στους κλάδους της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής ενημέρωσης οι οποίοι βρίσκονταν τότε σε νηπιακό στάδιο.

Newsphone Hellas AE – Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Ροή Εργασιών

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, η NEWSPHONE HELLAS, είναι πρωτοπόρος στην εγχώρια αγορά στον τομέα παροχής καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχομένου και εφαρμογών μέσω εναλλακτικών δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και Internet.

Εμπορική Τράπεζα – Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

H Εμπορική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1907, είναι εισηγμένη στο ΧΑ από το 1909 και είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές Τράπεζες της Ελλάδας.