Εταιρικό Προφίλ

Η NOETRON είναι μέλος του ομίλου Newsphone Hellas, ο οποίος, συνεχίζοντας τη στρατηγική ανάπτυξής του σε νέες αγορές, διεισδύει σε τομείς της Νέας Οικονομίας αξιοποιώντας τόσο τις τεχνολογίες αιχμής όσο και τη μακρά εμπειρία των στελεχών του σε έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως το ΑΡΙΑΔΝΗ και το e-ΚΕΠ.

Σκοπός της NOETRON είναι η δημιουργία Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Συστατικά της Επιτυχίας

Κυρίαρχο συστατικό της επιτυχίας της NOETRON είναι τα στελέχη της, τα οποία, με τη μακρά εμπειρία που διαθέτουν στο χώρο της πληροφορικής στην Ελληνική αγορά, διασφαλίζουν την επιτυχημένη ολοκλήρωση μεγάλων έργων.

Έχοντας ενστερνιστεί το όραμα της Διοίκησης για υψηλού επιπέδου προσφερόμενες προς τους πελάτες υπηρεσίες, αποτελούν το κλειδί για την είσοδο των πελατών της NOETRON στην «Εποχή της Πληροφορίας».

Εξίσου σημαντικό συστατικό αποτελούν οι προηγμένες τεχνολογίες οι οποίες ενσωματώνουν το σύνολο των εξελίξεων του χώρου και δημιουργούν την υποδομή για την υλοποίηση τέτοιων έργων.

Επιπλέον, ο όμιλος Newsphone Hellas, με τη μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών έργων για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του πολίτη στα πλαίσια της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», αποτελεί την εγγύηση για την επιτυχημένη ολοκλήρωση μεγάλης εμβέλειας έργων πληροφορικής.

Δραστηριότητες

Η NOETRON παρέχει σύγχρονες ολοκληρωμένες λύσεις:

 • Συστημάτων επικοινωνίας και πληροφόρησης:

o για το εσωτερικό ενός οργανισμού (Intranets)
o για το δίκτυο συνεργατών του (Extranets)
o για εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (e-Learning Management Systems )
o για συστήματα ανάλυσης και αξιοποίησης πληροφοριών (Business Intelligence)

 • Συστημάτων ανάλυσης και αξιοποίησης πληροφοριών
 • Συστημάτων G.I.S. (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα)

Πρωτεύων στόχος της NOETRON είναι η ικανοποίηση των πελατών της, μέσω της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Η δέσμευση της Διοίκησης στη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αποδεικνύεται από την καθημερινή πρακτική της εταιρείας και από το γεγονός ότι έχει πιστοποιήσει τις προσφερόμενες λύσεις της κατά ISO 9001:2008. Συγκεκριμένα η ΝΟΕΤRON έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του φορέα πιστοποίησης TUV CERT, για τα πεδία εφαρμογής «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Ολοκλήρωση και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων»

Επίσης, η Noetron έλαβε την πιστοποίηση ISO/IEC 27001 : 2005 για το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών που εφαρμόζει για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και λύσεων, υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προϊόντα – Υπηρεσίες αναφοράς

 • ΑΡΙΑΔΝΗ – Διαχείριση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Διαχείριση Μεταναστών

Όραμα και Αποστολή

Όραμα και αποστολή της NOETRON AE είναι η ικανοποίηση των πελατών της μέσω της παροχής Προϊόντων, Υπηρεσιών και Ολοκληρωμένων Λύσεων υψηλών προδιαγραφών.

Η Noetron έχει όραμα και στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με γνώμονα:

 • Την Υπεροχή
  Επιδιώκουμε την τελειότητα σε όλα μας τα βήματα. Προσπαθούμε να δίνουμε το προβάδισμα με καινοτόμες προτάσεις.
 • Την ικανοποίηση του πελάτη
  Eπιδιώκουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας, στο μέγιστο βαθμό και να τους παρέχουμε αξιόπιστες προτάσεις λογισμικού με σκοπό την υλοποίηση των στόχων τους.
 • Την Καινοτομία
  Παρέχουμε καινοτόμες λύσεις που αποφέρουν το μέγιστο δυνατό κέρδος στους πελάτες μας.
 • Την αποτελεσματικότητα
  Έχουμε επικεντρώσει όλο μας το ενδιαφέρον και την προσοχή στη μέγιστη αποτελεσματικότητα των στόχων μας, προς όφελος των πελατών, των μετόχων, στοχεύοντας στην συνεχή πρόοδο της ομάδας εργασίας μας.
 • Την Ομαδικότητα
  Φροντίζουμε για την διαφύλαξη και την ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος συνεργασίας. Επιδιώκουμε τη σύμπνοια και την αποδοτική συνεργασία με τους πελάτες μας.
 • Την ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας
  Εμπιστευόμαστε τις ιδιαίτερες ικανότητες του προσωπικού μας και ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα και την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Η δέσμευση της Διοίκησης στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αποδεικνύεται τόσο από την καθημερινή πρακτική της εταιρείας όσο και από το γεγονός ότι έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008

Σημαντικοί σταθμοί της Noetron

1998 – Ξεκίνησε ως τμήμα ανάπτυξης έργων πληροφορικής της Newsphone Hellas ΑΕ

2000 – Ανάπτυξη του έργου Αριάδνη Ι (Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.)

2001 – Υλοποίηση έργων ιδιωτικού τομέα

2003 – Επίσημη έναρξη εργασιών για την Noetron Α.Ε.

2003 – Υποστήριξη και επέκταση έργου Αριάδνη I (ΚΕΠ)

2005Αριάδνη II (e-KEP)

2006Διαχείριση Πρωτοκόλλου και Εγγράφων στις Νομαρχίες Αθηνών-Πειραιώς, Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών στον Ο.Δ.Δ.Υ., Εθνικό Τυπογραφείο-ΦΕΚ

2007Portal Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Ζωγράφου, ΕΜΠ, Υπουργείο Δημόσιας τάξης

2008Portal GIS Υ.Πε.Χω.Δ.Ε., Portal Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών: Δήμου Καλλιθέας, Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Δήμου Λουτρακίου

2009Portal GIS: Δήμου Αιγάλεω, Δήμου Καλλιθέας, Νομαρχίας Γρεβενών

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η υπεροχή της Noetron

Η εταιρεία μας διακρίνεται στον τομέα παροχής υπηρεσιών και στην υλοποίηση πληροφοριακών έργων, με καινοτόμες και δημιουργικές προτάσεις στον τομέα της πληροφορικής.
Η αδιάλειπτη πρόοδος της εταιρείας οφείλεται κυρίως στις επίμονες προσπάθειες και στην εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της.
Η ενθάρρυνση της προσωπικής πρωτοβουλίας και η προώθηση του δημιουργικού πνεύματος συμβάλλουν στην ενίσχυση της ομαδικότητας και εντείνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης της εταιρείας.
Κύρια επιδίωξη της Noetron είναι η συνέχιση της ανοδικής της πορείας στο χώρο της ελληνικής αγοράς πληροφορικής όσο και η επέκτασή της στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.
Οι άνθρωποί μας εργάζονται σε ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον που ευνοεί τη δημιουργικότητα και την συνεργασία.
Μέσα στις ιδανικότερες συνθήκες εργασίας οι άνθρωποί μας αποκτούν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και εξασφαλίζουν όλες τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα στο χώρο της πληροφορικής.
Οι άνθρωποί μας είναι κυρίως:

 • Software Engineers
 • Project Managers
 • Designers
 • Web Developers
 • Product and Services Managers
 • Account Managers