Η NOETRON είναι μέλος του ομίλου Newsphone Hellas, ο οποίος, συνεχίζοντας τη στρατηγική ανάπτυξής του σε νέες αγορές, διεισδύει σε τομείς της Νέας Οικονομίας αξιοποιώντας τόσο τις τεχνολογίες αιχμής όσο και τη μακρά εμπειρία των στελεχών του σε έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως το ΑΡΙΑΔΝΗ και το e-ΚΕΠ.

Σκοπός της NOETRON είναι η δημιουργία Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Συστατικά της Επιτυχίας

Κυρίαρχο συστατικό της επιτυχίας της NOETRON είναι τα στελέχη της, τα οποία, με τη μακρά εμπειρία που διαθέτουν στο χώρο της πληροφορικής στην Ελληνική αγορά, διασφαλίζουν την επιτυχημένη ολοκλήρωση μεγάλων έργων.

Έχοντας ενστερνιστεί το όραμα της Διοίκησης για υψηλού επιπέδου προσφερόμενες προς τους πελάτες υπηρεσίες, αποτελούν το κλειδί για την είσοδο των πελατών της NOETRON στην «Εποχή της Πληροφορίας».

Εξίσου σημαντικό συστατικό αποτελούν οι προηγμένες τεχνολογίες οι οποίες ενσωματώνουν το σύνολο των εξελίξεων του χώρου και δημιουργούν την υποδομή για την υλοποίηση τέτοιων έργων.

Επιπλέον, ο όμιλος Newsphone Hellas, με τη μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών έργων για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του πολίτη στα πλαίσια της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», αποτελεί την εγγύηση για την επιτυχημένη ολοκλήρωση μεγάλης εμβέλειας έργων πληροφορικής.

Δραστηριότητες

Η NOETRON παρέχει σύγχρονες ολοκληρωμένες λύσεις:

  • Συστημάτων επικοινωνίας και πληροφόρησης:

o για το εσωτερικό ενός οργανισμού (Intranets)
o για το δίκτυο συνεργατών του (Extranets)
o για εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (e-Learning Management Systems )
o για συστήματα ανάλυσης και αξιοποίησης πληροφοριών (Business Intelligence)

  • Συστημάτων ανάλυσης και αξιοποίησης πληροφοριών
  • Συστημάτων G.I.S. (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα)

Πρωτεύων στόχος της NOETRON είναι η ικανοποίηση των πελατών της, μέσω της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Η δέσμευση της Διοίκησης στη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αποδεικνύεται από την καθημερινή πρακτική της εταιρείας και από το γεγονός ότι έχει πιστοποιήσει τις προσφερόμενες λύσεις της κατά ISO 9001:2008. Συγκεκριμένα η ΝΟΕΤRON έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του φορέα πιστοποίησης TUV CERT, για τα πεδία εφαρμογής «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Ολοκλήρωση και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων»

Επίσης, η Noetron έλαβε την πιστοποίηση ISO/IEC 27001 : 2005 για το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών που εφαρμόζει για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και λύσεων, υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προϊόντα – Υπηρεσίες αναφοράς

  • ΑΡΙΑΔΝΗ – Διαχείριση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • Διαχείριση Μεταναστών