Προσκλήσεις Μετόχων

No Comments

Πρόσκληση μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13-12-2016

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από την από 15.11.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ …
No Comments

Πρόσκληση Μετόχων 2016

Πρόσκληση Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 23/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λ. Θησέως με αριθμό 280  
No Comments

Πρόσκληση Μετόχων 2014

Πρόσκληση Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 26.06.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  “ΝΟΕΤΡΟΝ …
No Comments

Πρόσκληση Μετόχων 2013

Πρόσκληση Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 27.06.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “ΝΟΕΤΡΟΝ …