Προϊόντα – Λύσεις

No Comments

Noetron e-Learning (Διαχείριση Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης)

Η πλατφόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (Noetron Learning Management System – L.M.S.) (version 1.5) παρέχει πρόσβαση σε μαθήματα ή γενικότερα διδακτέα ύλη, που μπορεί να παραδίδονται εξ’ολοκλήρου από απόσταση είτε να είναι …
No Comments

Noetron ErgoPlus (Διαχείριση Τεχνικών Έργων)

H λύση για την Διαχείριση Έργων της Noetron, αποτελείται από μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα Διοικητικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης, του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των Επενδυτικών και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, για την …
No Comments

Noetron Document (Διαχείριση Εγγράφων)

Το σύστημα Document καλύπτει την διαχείριση επιχειρησιακών εγγράφων, την κεντρική και ασφαλή τους αποθήκευση, και την αποτελεσματική αναζήτηση και ανάκλησή τους. Παράλληλα παρέχει μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής των λύσεων στις …
No Comments

Noetron Portal (Διαχείριση Διαδικτυακών Πυλών)

H Noetron, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, αναπτύσσει το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Noetron Web Content Management System (W.C.M.S.) που περιλαμβάνει: την ανάπτυξη διαδικτυακής διαχείρισης πληροφοριών (website content management), την ανάπτυξη διαδικτυακών …
No Comments

Noetron Workflow (Διαχείριση Ροής Εργασιών)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Το σύστημα “Hλεκτρονικής Διαχείρισης Ροής Εργασιών – Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο” σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με στόχο να αποτελέσει ιδανικό εργαλείο Οργάνωσης, τόσο για …