Προϊόντα – Λύσεις

No Comments

ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΛΥΣΕΙΣ

Noetron e-Government Suite Πλατφόρμα εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, η οποία ενσωματώνει ένα σύνολο από εργαλεία και modules, όπως Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management System), Διαχείριση Ροής Εργασιών (Workflow …
No Comments

e-Government Suite

Η πλατφόρμα e-Government Suite περιλαμβάνει λύσεις και προϊόντα που ως σκοπό έχουν την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την υποστήριξη Οργανισμών του Δημόσιου τομέα. Χρησιμοποιώντας πλέον σύγχρονα εργαλεία για την ανάπτυξη …
No Comments

Κατασκευή Ιστοσελίδων (web site, portals)

Η παρουσία μίας εταιρείας στο διαδίκτυο την σημερινή εποχή κρίνεται απαραίτητη. Η παρουσία αυτή, η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί και οι υπηρεσίες που πιθανόν θα παρέχονται εξαρτώνται από τις …
No Comments

Διαχείριση Συμβάσεων (Contract management)

Για τα στελέχη εφοδιασμού και προμηθειών οι συμβάσεις που συνάπτουν με προμηθευτές για λογαριασμό των εταιρειών σχετικά με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών αποτελούν βασικό επαγγελματικό εργαλείο. Επί της …
No Comments

Διαχείριση Προμηθειών (Procurement Management)

Στο σημερινό αβέβαιο οικονομικό σκηνικό η κερδοφορία της επιχείρησης έχει αναχθεί σε καθημερινή αγωνία. Η πίεση που δέχονται οι διευθύνοντες στις επιχειρήσεις έρχεται από πολλαπλές πλευρές: μετόχους, χρηματιστές, σχολιαστές, …