Η Εταιρεία

No Comments

Εταιρικό Προφίλ

Η NOETRON είναι μέλος του ομίλου Newsphone Hellas, ο οποίος, συνεχίζοντας τη στρατηγική ανάπτυξής του σε νέες αγορές, διεισδύει σε τομείς της Νέας Οικονομίας αξιοποιώντας τόσο τις τεχνολογίες αιχμής …